Специализированный ученый совет на получение научной степени кандидата и доктора экономических наук

      Спеціалізована вчена рада Д 52.051.06 на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук зі спеціальностей:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (підприємства туристично-рекреаційного комплексу)

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради: Від 10 лютого 2010 р по 10 лютого 2013 р.

Голова: д.е.н., професор Цьохла Світлана Юріївна, зав. кафедри менеджменту підприємницької діяльності

Заступники голови:
д.е.н., професор Василенко Валентин Олександрович, кафедри менеджменту і маркетингу
д.е.н., професор Канов Олександр Олександрович, зав. кафедри економічної теорії Таврійського національного університету ім. В.І.Вернадського

Вчений секретар:
к.е.н., доцент Павленко Ірина Геннадіївна, доцент кафедри менеджменту підприємницької діяльності

Тел. 0652 63-75-66
E-mail: sssdtnu@rambler.ru

Паспорти спеціальностей

Персональний склад спеціалізованої вченої ради

До уваги здобувачей
Факультет Управления
2010 © Таврический национальный университет им. В. И. Вернадского